ก้องรัฐ-นกแก้ว-copy-1

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

Tags: No tags

Comments are closed.