รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว / กิจกรรม
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
100
วัน
20
ชั่วโมง
55
นาที
22
วินาที
100
วัน
20
ชั่วโมง
55
นาที
22
วินาที
เทียบโอน / 2 ปี ต่อเนื่อง (รอบที่ 3)
100
วัน
20
ชั่วโมง
55
นาที
22
วินาที
100
วัน
20
ชั่วโมง
55
นาที
22
วินาที

สอบสัมภาษณ์ 24 พฤษภาคม 2567

รับตรงอิสระ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2567

สอบสัมภาษณ์ 7 มิถุนายน 2567

100
วัน
20
ชั่วโมง
55
นาที
22
วินาที

ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้าศึกษา 11 มิถุนายน 2567

กิจกรรมนักศึกษา / สโมสรนักศึกษา
EN NPU #14 | | Gear
มหาวิทยาลัยอินดี้ ชีวิตดี๊ดี ที่ มหาวิทยาลัยนครพนม