สำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชั้น 5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์
214 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร: (042) 503 558
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: en_pr@npu.ac.th