1715052123001

แจ้งกำหนดการอบรมระบบรับสมัครโครงการ TED Youth Startup รอบที่ 2/2567

แจ้งกำหนดการอบรมระบบรับสมัครโครงการ TED Youth Startup รอบที่ 2/2567 ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
Topic: อบรมโปรแกรมรับสมัครโครงการ TED Youth Startup
Time: May 3, 2024 01:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92137286877?pwd=OGRnS3J0M2plbUttSmFyNjQ2Z3N2QT09โปสเตอร์เปิดรับสมัคร 2/67 https://drive.google.com/file/d/1wbh6M05u6Ln0oD_HwO4VX1sCGpPGr1Jp/view?usp=sharing

Tags: No tags

Comments are closed.