IMG_2201-1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักเกณฑ์การกำหนด และขั้นตอนการขอเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 4 ตึกสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักเกณฑ์การกำหนด และขั้นตอนการขอเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 กว่าคน

Tags: No tags

Comments are closed.