IMG_2148

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มนพ. “สุขภาพที่ดี”

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 82 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวะฯ ภาพบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าใช้บริการตามเป้าประสงค์ของของมหาวิทยาลัย ที่อยากเห็นประชาคม มนพ. ทุกท่านได้รับความพึงพอใจ และมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ โดยมีบุคลากรคณะวิศวะฯ ให้ความสนใจมาเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 40 คน

Tags: No tags

Comments are closed.