IMG_1958-1

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ฝึกงาน

วันนี้ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 82 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้ง 6 สาขาวิชาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน จำนวนกว่า 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  • การเตรียมตัวก่อนไปทำงาน
  • อบรมการเขียนเรซูเม่สำหรับการสมัครงาน ยังสถานประกอบการณ์
  •  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบันทึกการฝึกประสบการณ์
Tags: No tags

Comments are closed.