LINE_ALBUM_วิ่งช็อป-EP.2_๒๔๐๓๑๔_95-1

วิศวะฯ จัดกิจกรรมวิ่งเกียร์ 

วันที่ 9 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร. วรมิญช์ พันธุรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมวิ่งเกียร์ เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิตภายในคณะให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมในด้านสุขภาพ บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ บำเพ็ญประโยชน์และสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งกิจกรรมจะมีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง และกิจกรรมบูมวิศวะฯ โดยใช้เส้นทางจากถนนสวรรค์ชายโขงตรงข้ามวัดพระธาตุศรีโคตรบอง -เเลนด์มาร์ค (พญาศรีสัตตนาคราช)

Tags: No tags

Comments are closed.