เรือไฟนครพนมกับเกร็ดสาระน่ารู้เล็ก ๆ น้อย ๆ

องค์ความรู้ท้องถิ่น

ประเพณีไหลเรือไฟในวันออกพรรษาของจังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนม มีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศแห่มาชมความงามของเรือไฟที่ลอยล่องในกลางลำน้ำโขงยามค่ำคืนอันสวยงาม

การก่อสร้างเรือไฟ ชาวบ้านจะใช้ลำไม้ไผ่มาผูกมัดเป็นโครงสร้างหลัก ซึ่งเรือไฟบางลำมีขนาดใหญ่โตความสูงเทียบเท่าตึกที่มีความสูง 6-8 ชั้น ดังนั้นโครงสร้างหลักที่จะรับชุดตะเกียงน้ำมันก๊าดซึ่งใช้ประดับตกแต่งให้เกิดเป็นรูปร่างหน้าตาของเรือไฟที่สวยงามวิจิตรบรรจงตามลวดลายของผู้ออกแบบจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ

ดังนั้น หลักการง่าย ๆ ที่ให้โครงสร้างเกิดความแข็งแรงเพียงพอก็จะใช้หลักการโครงถักรูปสามเหลี่ยมทั้งสองทิศทางเพื่อต้านทานแรงด้านข้างและน้ำหนักของตะเกียงน้ำมันก๊าด โดยใช้หลักการของโครงสร้างแบบง่ายคืออัตราส่วนความชะลูดของชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องไม่เกิน 200 โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

(L/r < 200)

โดยที่ L คือ ความยาวอิสระของชิ้นส่วนที่ไม่ถูกยึดรัดและ  r คือ รัศมีไจเรชั่น