Blog
องค์ความรู้ท้องถิ่น

เรือไฟนครพนมกับเกร็ดสาระน่ารู้เล็ก ๆ น้อย ๆ

ประเพณีไหลเรือไฟในวันออกพรรษาของจังหวัดนครพนม ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครพนม มีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศแห่มาชมความงามของเรือไฟที่ลอยล่องในกลางลำน้ำโขงยามค่ำคืนอันสวยงาม การก …

Read More
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์มีดพร้าบ้านนาถ่อน

ผลิตภัณฑ์มีดพร้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านนาถ่อน เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่มีชื่อเสียงของตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ชาวบ้านนาถ่อนมีการตีเหล็กสืบทอดมานานประมาณ 75 ปีที่ผ่า …

Read More