80796

คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมเเลกเปลี่ยน และเเสดง วิสัยทัศน์ทางวิชาการกับโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ได้เข้าพบคณะผู้บริหาร โดยนายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม  นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และนายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ในการนี้ได้ร่วมเเสดงวิสัยทัศน์และทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อร่วมสนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม และพร้อมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ไปสู่สายอาชีพที่ยั่งยืน