IMG_0316

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกประเภททุกระดับ (ด้านวิชาการ/วิจัย และการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเเรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเเรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ และ สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร่้อมด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการเเละสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เเละได้เชิญวิทยากรพิเศษเข้าร่วมบรรยาย 2 หัวข้อ ในหัวข้อแรก”เรื่องแนวทางและเคล็ดลับ การทำตำแหน่งทางวิชาการจนถึงระดับศาสตราจารย์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวัวัฒน์ และหัวข้อที่สอง”เรื่องทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ เพื่อเป็นเเนวทางให้กับคณาจารย์ที่จะทำตำแหน่งทางวิชาการและเป็นเเนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป

IMG_0399

พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหวครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูพร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ มอบทุนการศึกษา ในการนี้คณบดีได้ให้โอวาทเเก่นักศึกษาเพื่อเป็นเเนวทางในการปฏิบัติ การเรียนรู้ต่อไป

IMG_9666

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565


คณะวิศวกรรมศาสตาร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุม 300 ที่นั่ง อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 22-23 มิถุนายน 2565 มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เป็นจำนวนกว่า 120 คน ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด

IMG_9432

กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 234-237 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน ช่างไม้

(13-17 มิถุนายน 2565) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรของกองร้อยตำรวจตระเวนชายเเดน 234-237 จำนวน 40 นาย โดยมี พันตำรวจเอก สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 23 กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถในด้านช่างเชื่อม ช่างปูน และช่างไม้ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรจุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

284486718_5766210643408824_8553860783914197813_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2022

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ECTI-CON 2022 ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน โดย ในปี 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 9-12 พ.ค. 2566

เว็บไซค์: https://ecticon2023.ecticon.org

IMG_9240

แสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ เข้ารับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวรุจาภา นันทโพธิ์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ และ นางสาวทาริการ อินทรี นักศึกษา ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตหการฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบช้อ ดอกไม้ เเสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเหรียญรางวัลเรียนดี 
ประจำปี 2564

IMG_9200

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตรวจATKเชิงรุก เตรียมพร้อมกลับมาเปิดการเรียนการสอน On-site

วันนี้ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาราชควาย ตรวจเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 100 คน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ก่อนเปิดดำเนินการเรียนการสอน On-site โดยมีผลการตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด ภายใต้มาตรการหลักปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19