IMG_2909

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและมาเวียนเทียนในวันมาฆบูชาวัดน้อยโพธิ์คำ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่วัดน้อยโพธิ์คำ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้จัดกิจกรรมถวายสังฆทาน ทำวัดเย็น และร่วมพิธีเวียนเทียนยรอบอุโบสถ โดยในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุ ...

IMG_2167

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

วันนี้ (8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นางสาวพัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒน ...

IMG_1489

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเชิดชูเกีรยติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่บริเวณจุดถ่ายภาพบัณฑิต สนามฟุตบอล คณะเกษตรและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมบันทึกภาพหมู่บัณฑิตฯ ที่สำเร็จการศึกษา และในช่วงเวลา 16.30น. คณะฯ ...

capture-20181215-124949

โครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้จัดโครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพล อุปชาบาล ในฐานะวิทกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพ ...

IMG_1291

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วันนี้ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย นายลือชัย ...

IMG_1096

ตรวจรับรองคุณภาพวิชาชีพ(กว.) หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตารจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา (กว.) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยผู้ช่ว ...

IMG_1091

มอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับทีม NPU iCrops

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีม NPU iCrops เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ ...

IMG_1076

พิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับมอบเครื่องบินแบบ Alpha 160A จำนวน 3 ลำ และบรรจุนักบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินจากโรงเรียนการบิน FLY OZ ...