ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2-2559

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560