สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมเทคโนโลยี BIM และการประยุกต์ใช้งาน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายชูพล บำรุงโชค วิศวกรโยธา บริษัท JV-Acas&SSC,. Co.Ltd ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม. นครพนม รุ่นที่ 1 เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ บุคคลภายนอก เข้าร่วมอบรม