Loading
หลิน 3

คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย นายคมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะและนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของเครื่องทอผ้าแบบไม้ และเเลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องทอผ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

IMG_4725

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10:30 น. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และนายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า และ ผอ.สิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ซึ่งมีคณาจารย์ ของมหาวิยาลัยนครพนม บุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและสารเสพติด (อาคาร5ชั้น) โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายมิติตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อาทิ นวัตกรรมด้านการบริการสาธารณสุข การดำเนินงานของแพทย์และพยาบาล เช่น การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมและอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วยด้วยสัญญาณไร้สาย ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) ตู้จ่ายยาอัตโนมัติ (Autonomic Medicine Care) หน้ากากแรงดันบวก การออกแบบข้อเข่าเทียมที่มีขนาดเหมาะสมกับกายวิภาคของคนไทย เครื่องส่องไฟแอลอีดีอัฉริยะสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด เป็นต้น

iEECON 05-03-63_๒๐๐๓๑๘_0059

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020) ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจากทั้งประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในอนาคต

IMG_9861

ผู้เเทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) เดินทางพบปะ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับ Professor Kuniaki YAJIMA จาก National Institute of Technology, Sendai College. เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563


IMG_8302

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

เมื่อวันนี้ (17-18 ธันวาคม 2562) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เเก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฯ และทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำโดย พ.จ.อ.มนัส บุญเทียรทอง และทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความรู้ในกิจกรรมและมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งสองวัน

82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562             จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Shopping Basket