Loading
IMG_0803

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมภูกระเเต อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 โดยวันที่ 24 มิถุนายน 2563จะบรรย่ายเรื่องชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม ปรับพื้นฐานฟิสิกส์วิศวกรรม และในวันที่ 25 มิถุนายน 2563           จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรมและปรับพื้นทางภาษาอังกฤษ

 

iEECON 05-03-63_๒๐๐๓๑๘_0059

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2020 8th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2020) ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่เเกรนด์วิว โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิชาการจากทั้งประเทศไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศอาเซียน มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนในการนำเสนอผลงานวิจัยที่ก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งในอนาคต

IMG_9861

ผู้เเทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น (KOSEN) เดินทางพบปะ ผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับ Professor Kuniaki YAJIMA จาก National Institute of Technology, Sendai College. เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาและการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะ วิทยาลัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563


IMG_8302

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

เมื่อวันนี้ (17-18 ธันวาคม 2562) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เเก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฯ และทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำโดย พ.จ.อ.มนัส บุญเทียรทอง และทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความรู้ในกิจกรรมและมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งสองวัน

82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562             จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

IMG_7223

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Shopping Basket