Loading
IMG_8302

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0

เมื่อวันนี้ (17-18 ธันวาคม 2562) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการฯ มาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เเก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าฯ และทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ในส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการสอนปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำโดย พ.จ.อ.มนัส บุญเทียรทอง และทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความรู้ในกิจกรรมและมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตลอดทั้งสองวัน

82221

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมโครงการ “บรูณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0”

่โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

73482814_960141617686530_1630795401504227328_n

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเยาวชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ Logistics Engineering NPU และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Engineering NPU

เข้ารับมอบเกียรติบัตรจิตอาสาทำความดี เนื่องในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562             จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

IMG_7223

โครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ กล่าวต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง  จำนวน 150 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการได้จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและมีความเข้าใจศาสตร์ด้านวิศวกรรมในเเขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพ : ข่าว จีรวัมน์ แก้วบุดตา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMG_6404

ครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562  เวลา 07.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 3 ปี โดยมี รศ.ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมบริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้บริหาร คณบดี และผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี ภายในงานมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งตักบาตรถวายภัตตาหาร และมีกิจกรรม ซุ้มอาหารให้บริการแก่ผู้มาร่วมงาน

ภาพ : ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

IMG_6269

โครงการส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร์(ถ่านชีวภาพ) เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายวราเดช แสงบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ   ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อมอบเตาผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตา  ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานท่าค้อ ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับงบสนับสนุนจากทางจังหวัดในการทำวิจัยเเละพัฒนารูปแบบการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินเเละพัฒนาต้นเเบบเตาผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเเละสามารถต่อยอดหรือขยายผลโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไบโอชาร์ในชุมชนต่อไป

ภาพ:ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

IMG_4786

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562)  คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยนครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน นำโดย ดร.นาถ สุขศีล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมดี ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว และดร.เเสงสุรีย์ พังเเดง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  โดยมีผู้ที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เป็นจำนวน 14 คน  ผู้เข้าสอบทุกคนต่างนำความรู้ความสามารถ และผลงาน  มานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบอย่างเข้มข้น ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 http://en.npu.ac.th/web/

 

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Shopping Basket