IMG_7003

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายประมวล โภคสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล รอต้อนรับ และทางคณะฯ นำทีมโดย ผศ.ดร.บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการเเละการจัดการ พานักศึกษาไปดูกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย วัตถุดิบ กลไกลการได้มาของวัตถุดิบ รวมถึงชนิดพันธุ์อ้อย ที่ปลูกส่งให้กับโรงงานน้ำตาล เพื่อการส่งออกขายทั้งในเเละต่างประเทศ

336920930_1142394343101420_4799665328640961243_n

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการใช้โปรแกรม Ansys version 2023 R1


วันที่ 25-27 มีนาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดอบรมการใช้โปรแกรม Ansys version 2023 R1 เพื่อศึกษาและจำลองการไหลทางวิศวกรรม โดย ดร.เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล ตำแหน่ง วิศวกรประจำศูนย์ MTEC และ ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite element method

337386007_236918262033873_2949289174808316139_n

โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2566


เมื่อวันที่ 20 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานตาม โครงการการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     ได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท นามยง เทอร์มินอล จำกัด ( มหาชน) ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกฝ่ายจากทั้งสองหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชม

IMG_6957

กิจกรรมบายเนียร์และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมบายเนียร์และปัจฉิมนิเทศขึ้นที่ลานป้ายเกียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรูปแบบของงานเป็นการจัดเลี้ยงที่เน้นความสนุกสนาน สร้างสรรค์ และสร้างความสนิทสนมให้กับรุ่นพี่และรุ่นน้องในคณะฯ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น


ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงจากนิสิตทุกชั้นปี ทั้งกิจกรรมการร้องเพลง การเล่นเกมส์ ได้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนภายในงานได้เป็นอย่างดี และกิจกรรมสุดท้ายของงานคือการร่วมกันกล่าวคำอำลาต่อรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 จากน้องๆ ทุกชั้นปีที่ได้แสดงความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และมอบคำขอบคุณให้กับรุ่นพี่ที่ได้ดูแลน้องๆ มาเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานบายเนียร์ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 และเป็นการร่วมยินดีกับก้าวแรกสู่การทำงานของรุ่นพี่ ทำให้บรรยากาศงานบายเนียร์และปัจฉิมนิเทศ 2565 นี้เต็มไปด้วยความรัก และความสนุกสนานจากพี่น้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดทั้งงาน

IMG_6913

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

วันนี้ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม300 ที่นั่ง อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้บรรยายในหัวข้อ ” ทบทวนความรู้พื้นฐานสำหรับการสอบภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

S__14426170

เชิญชมการเเสดงดนตรี “โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม”

เชิญรับฟังดนตรีเพราะ ๆ และให้กำลังใจนักดนตรี นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
@ “ตลาดตุ้มโฮม” ในวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ยังพบกับการขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำโดยศิลปินพื้นบ้าน และการเเสดงรำศรีโคตรบูรณ์ โดยชมรมสตรีศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม

S__13926455

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้
อาจารย์กฤชณัท รวมบุญ สาขาวิชาภาษาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565

IMG_6672

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประชุมบุคลากร ครั้งที่1 และสัมมนาติดตามการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานประชุมบุคลากร ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูบุคลากร ในด่านต่างๆ จำนวน 20 ท่าน ณ โรงเเรมเวลาดี นครพนม