1696215394986

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครรับบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร รับบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

IMG_2836

คณะวิศวกรรมศาสตร์.สอบสัมภาษณ์ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ โควต้า แนะแนว ปีการศึกษา 2567


วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ โควต้า แนะแนว ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 23 คน และมีบางส่วนที่สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในทั้ง 6 หลักสูตร ทั้งนี้ทีมสโมสรนักศึกษาได้จัดทีมนักดนตรีประจำคณะฯ ทำกิจกรรมร้องเพลงเเละต้อนรับน้องๆที่มาสัมภาษณ์ บรรยากาศในการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_2771

รก.อธิการบดี ม.นครพนม ลงพื้นที่พบปะบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 27 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะบุคลากรในเขตพื้นที่พนมบุรินทร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเขตพื้นที่มรุกขนคร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละคณะให้การต้อนรับ

เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับทีมผู้บริหาร มีบุคลากรเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ การจัดการเขตพื้นที่ร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการกองทุนรวมพนักงานมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ การสนับสนุนทุนงานวิจัยของคณาจารย์ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน

372048814_758390436088304_5337000415299093110_n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เเสงสุรีย์ พังเเดง ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสายวิชาการ และนางสาวหงสราช สิมมา ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสายสนับสนุน ประจำปี 2566 โดยจัดมีการมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ 18 ปี ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

S__7209008

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2566

#ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเเละการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” ประเภทได้รับการสนับสนุนทุนภายนอกมากที่สุด(เงินทุน) ประเภทผลงานตีพิมพ์สะสมมากที่สุดประจำปี 2566 ประเภทโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนมากที่สุด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภายนอกมากที่สุด จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

img-1693041889-1

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง กีฬาวู้ดบอลนับจำนวนเกท – แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง ให้จังหวัดนครพนม จากการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนับจำนวนเกท – แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”  ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวชุติมา แซ่ตั้ง  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง ให้จังหวัดนครพนม จากการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลนับจำนวนเกท – แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
โดยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในทุกด้าน ภายใต้คำขวัญ “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน”  ตามแนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับความมั่นคงและยั่งยืน

IMG_1763

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ Open House แนะนำหลักสูตร


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูธ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ข้อมูลทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนชั้น ม.ปลาย ในการศึกษาต่อ ตลอดจนครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ โดยในวันเดียวกัน คณะวิศวะฯ ได้จัดโครงการ Open House แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน คุณตครูตลอดจนผู้สนใจ เข้าชมภาควิชาและห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่างๆ มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างคับคั่ง

S__27918358_0

ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าสาขา เข้าศึกษาดูการเรียนการสอน พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยน ที่โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี
ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารคณาจารย์ ให้การต้อนรับ