แจ้งสำหรับบัณฑิต ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม

แจ้งสำหรับบัณฑิต ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม

ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการเปิดระบบรับลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ เพื่อลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น

เนื่องจากยังมีบัณฑิต ลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร ไม่ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดังนั้นจึงขอให้บัณฑิตที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่มเติม มาแจ้งชื่อ-สกุล ที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ โดยด่วน ตั้งแต่วันนี้ (8 พ.ย. 2560) ถึงวันพรุ่งนี้ (9 พ.ย. 2560) ในเวลาราชการ เท่านั้น

มิเช่นนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร

และให้บัณฑิตที่ได้ทำการลงทะเบียนบัณฑิต ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวอีกครั้งหนึ่ง ที่ http://202.29.55.28/graduate/?page=chk_graduate

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.