รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการ

ตำแหน่ง แม่บ้าน

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมนักงานคณะบดี ชั้น ๕ เเละชั้น ๒ อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำลบหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

ไฟล์ข่าว: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะวิศ

Tags: No tags

Comments are closed.