โครงการสำรวจและออกแบบศาลาการเปรียญและลานอเนกประสงค์ ณ วัดป่าอรุณรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำโครงการสำรวจ และออกแบบศาลาการเปรียญ และลานอเนกประสงค์ ณ วัดป่าอรุณรัตน์

Tags: No tags

Comments are closed.