คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ในสาขาดังต่อไปนี้

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ไฟล์ข่าว : ประกาศรับสมัครนักศึกษา

Tags: No tags

Comments are closed.