ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดคำคม หัวข้อ “การบริหารเงินและการลงทุนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมส่งคำคมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 2560

ร่วมกิจกรรมหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.gpf.or.th/thai2013/member/gpfactivity.asp

Tags: No tags

Comments are closed.