ประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม ได้ดำเนินการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ (ชั้น 4) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ตื่นตัว หันมาให้ความสนใจเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนไทย คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

ไฟล์ข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ 25-05-60 ข้อความประชาสัมพันธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ปี 2560

Tags: No tags

Comments are closed.