ประชาสัมพันธ์ : งานทะเบียนวัดผลและหลักสูตร แจ้งวิธีการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อกรอกรายละเอียด และยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนวัดผลและหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : 1 NPU.R25- คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 2 ประกอบขอสำเร็จการศึกษา NPU.R27–คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

Tags: No tags

Comments are closed.