ประชาสัมพันธ์ : สาขาวิชาการจัดการกีฬา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

สาขาวิชาการจัดการกีฬา ได้จัดกิจกรรมการให้บริการห้องออกกำลังกาย (MIT Fitness Center) กิจกรรมการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ กิจกรรมการเต้นบาสโลบ และกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนทั่วไป โดยจะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อาจารย์วัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ โทรศัพท์ 081-5455626

ตารางกิจกรรม

Tags: No tags

Comments are closed.