ประชาสัมพันธ์ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครผู้สนใจประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ : “มุม (ในห้องสมุด) ที่ฉันชอบ”

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครผู้สนใจประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ : “มุม (ในห้องสมุด) ที่ฉันชอบ” ชิงเงินรางวัล
– คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ที่มา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.