ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานตามสัญญา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ จัดสอบในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ประกาศ