ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ และตำแหน่งเเม่บ้าน จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายชื่อเเละรายละเอียดดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.