IMG_6406

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และงานเชิดชูบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ อ.เมือง จ.นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเวลา 08.30 น. เป็นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ก่อนที่จะเคลื่อนแถวบัณฑิตไปยังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 เพื่อทำการซักซ้อมใหญ่ จากนั้นเวลา 13.00 น. ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา และในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมเชิดชูบัณฑิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โดย ผศ.ดร.บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี เพื่อรุ่นน้องเเสดงความยินดีเเก่รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบของที่ระลึก ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

Tags: No tags

Comments are closed.