ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่


ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท ผู้ที่สนในสมัครสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.