ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคบเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพะนักงานตามสัญญา(โดยวิธีค้ดเลือกนั้น) บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงเเล้ว คณะวิศวะฯ จึงประกาศว่าไม่มีผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว

Tags: No tags

Comments are closed.