กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

การรดน้ำดำหัวไม่ได้เป็นเพียงการชำระสิ่งไม่ดีออกไปเท่านั้น แต่ยังมีความหมายดีๆ แฝงอยู่ นั่นคือ เป็นการแสดงความเคารพต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย

Tags: No tags

Comments are closed.