ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยนครพนมประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ข่าว

Tags: No tags

Comments are closed.