ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จังหวัดนครพนม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ข่าว

Tags: No tags

Comments are closed.