คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ

สมัครได้ที่ http://job.npu.ac.th/job/ ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ข่าว