สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี

โครงการบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการที่ดี (สำนักงานคณบดี) กิจกรรม “การฝึกอบรมกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวมจำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Tags: No tags

Comments are closed.