ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายชื่อดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.