กองทัพบกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา

กองทัพบกมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก โดยมอบให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน คือ ต้นเดือนพฤษภาคม และต้นเดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติม: ไฟล์ข่าว

 

Tags: No tags

Comments are closed.