ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.