โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19 บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน ให้เเก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.