กลึง

ประกาศ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 เรื่อง จัดกลุ่มนักศึกษา

แจ้งถึงนักศึกษาชั้นปีที่1 ทุกคน วิชาปฏิบัติการโรงงาน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเเละกลุ่มเรียนได้ตามเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.