หลิน 3

คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทำงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นเเบบผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นเเบบ จำนวนเงิน 100,000 บาท นำโดย นายคมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะและนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ได้นำเสนอผลงานและรายงานความก้าวหน้าของเครื่องทอผ้าแบบไม้ และเเลกเปลี่ยนความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องทอผ้าให้ได้ตามมาตรฐานและตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

Tags: No tags

Comments are closed.