ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา

ตำเเหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่เเนบมาพร้อมนี้

Tags: No tags

Comments are closed.