ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ๑ ชุด มาพร้อม สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เตรียมเฉพาะสำเนาบัตรประชุาชน ๑ ชุด

Tags: No tags

Comments are closed.