ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมภูกระเเต อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และนักศึกษาใหม่เข้าปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จัดระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 โดยวันที่ 24 มิถุนายน 2563จะบรรย่ายเรื่องชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรม ปรับพื้นฐานฟิสิกส์วิศวกรรม และในวันที่ 25 มิถุนายน 2563           จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรมและปรับพื้นทางภาษาอังกฤษ

 

Tags: No tags

Comments are closed.