IMG_8101

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562

มื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาของปีการศึกษา 2562ได้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ร่วมเเสดงความยินดีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.