แบบยื่นขอรับใบอนุญาต และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

แจ้งถึงผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) สามารถยื่นขอสมัครสอบได้ตามลิงค์ที่เเนบมานี้

http://www.coe.or.th/memexam/main/appMain.php?aMenu=2013&agRegML=1&agPersonid=1100702411881&agMemid=0#

Tags: No tags

Comments are closed.