IMG_2167

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

วันนี้ (8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.) ณ. ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นางสาวพัลลภา ศรีเชียงหวาง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเเละพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เนื่องในโอกาสการประชุมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท และเยี่ยมชมสถาบัน

Tags: No tags

Comments are closed.