การคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562

การคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562 ให้คณะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้เเล้วเสร็จ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตามประกาศเเนบท้ายนี้

0003-62

Tags: No tags

Comments are closed.