capture-20181215-124949

โครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้จัดโครงการ KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีรพล อุปชาบาล ในฐานะวิทกรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประจำ (แบบสอบถามออนไลน์) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม(KM สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.