IMG_1091

มอบช่อดอกไม้เเสดงความยินดีกับทีม NPU iCrops

วันนี้ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีม NPU iCrops เข้ารับช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศ ในเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ปี 2018 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ:ข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags: No tags

Comments are closed.